મેલાણ થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મેલાણ થવું

  • 1

    (ગ્રહણમાંથી) છુટકારો થવો; છૂટવું.