મેલા મનનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મેલા મનનું

  • 1

    અપ્રમાણિક-કપટી મનવાળું.