મેલીવિદ્યા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મેલીવિદ્યા

  • 1

    મારણજારણ કે ભૂતપલીત વશ કરવાની વિદ્યા.