મેલી વાળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મેલી વાળવું

  • 1

    મળમૂત્રાદિ ઉપાડી લઈ જવું-નાખી આવવું.