મેલી વિદ્યા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મેલી વિદ્યા

  • 1

    જારણ, મારણ, વશીકરણની કે ભૂતપ્રેત સાધવાની વિદ્યા.