મેલ કાપવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મેલ કાપવો

  • 1

    મેલ દૂર કરવો-ઉખેડી નાખવો.