મળતું આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મળતું આવવું

  • 1

    સરખું હોવું.

  • 2

    બંધબેસતું આવવું.