મળતું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મળતું કરવું

  • 1

    સમાધાન કરવું.

  • 2

    બંધ બેસાડવું.