મૂળમાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મૂળમાં

  • 1

    પહેલું, અસલ.

  • 2

    મંડાણમાં, શરૂઆતમાં.