મૂળાનાં પાણી હોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મૂળાનાં પાણી હોવું

  • 1

    દમશૌર્ય કે જુસ્સા વિનાનું હોવું.