મેળાપસભા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મેળાપસભા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સૌએ મળવા માટેની સભા; મેળાવડો.