ગુજરાતી

માં મળિયાગરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મળિયાગર1મળિયાગરુ2

મળિયાગર1

પુંલિંગ

  • 1

    મલયાગરું; સારામાં સારી સુખડ.

ગુજરાતી

માં મળિયાગરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મળિયાગર1મળિયાગરુ2

મળિયાગરુ2

પુંલિંગ

  • 1

    મલયાગરું; સારામાં સારી સુખડ.