મૂળી સૂંઘાડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મૂળી સૂંઘાડવી

  • 1

    જડીબુટ્ટી સૂંઘાડવી; જાદુ કરવું.

  • 2

    વશ કરવું; ભમાવીને પોતા તરફી કરવું.