ગુજરાતી

માં મળોત્સર્ગની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મળોત્સર્ગ1મળોત્સર્ગ2

મળોત્સર્ગ1

પુંલિંગ

  • 1

    મળત્યાગ.

ગુજરાતી

માં મળોત્સર્ગની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મળોત્સર્ગ1મળોત્સર્ગ2

મળોત્સર્ગ2

પુંલિંગ

  • 1

    મલોત્સર્ગ; મળત્યાગ.