મેળો ભરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મેળો ભરવો

લાક્ષણિક
  • 1

    લાક્ષણિક ઘણાં માણસ એકઠાં કરવાં.