મેળો માગવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મેળો માગવો

  • 1

    વધ્યું ઘટયું ખાવાનું માગવું-ઉઘરાવવું (ગામડામાં ભંગીઓ મેળો માગે છે).