મેળ આવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મેળ આવવો

  • 1

    એકમન થવું; સંપ થવો.

  • 2

    બંધબેસતું આવવું.

  • 3

    જોગ મળવો.