ગુજરાતી

માં મળ કરવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મળ કરવો1મેળ કરવો2

મળ કરવો1

  • 1

    મલોત્સર્ગ કરવો.

ગુજરાતી

માં મળ કરવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મળ કરવો1મેળ કરવો2

મેળ કરવો2

  • 1

    સંપ કરવો; સમાધાન કરવું.