મેળ કાઢવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મેળ કાઢવો

  • 1

    હિસાબના ટાંટિયા મેળવવા; જમે ઉધાર સરખું કરવું.

  • 2

    સિલક કાઢવી.

  • 3

    બંધબેસતું કરવું.