મૂળ કાપવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મૂળ કાપવું

  • 1

    જડ કાઢવી; સમૂળો નાશ કરવો.