મેળ ખાવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મેળ ખાવો

  • 1

    એકરસ થવું; મળતે મળતું આવવું; ભળી જવું.

  • 2

    જોગ ખાવો; મળવું.

  • 3

    બંધબેસતું આવવું.