મૂળ ઘાલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મૂળ ઘાલવું

  • 1

    મૂળ ફૂટવાં અને જમીનમાં ચોંટવાં.

  • 2

    કાયમ થવું; અચળ થવું.