મૂળ ચિહ્ન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મૂળ ચિહ્ન

ગણિતશાસ્ત્ર​
  • 1

    ગણિતશાસ્ત્ર​
    આવું સંખ્યાનું મૂળ સૂચવતું ચિહ્ન; 'રૅડિકલ સાઇન'.