મેળ થવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મેળ થવો

  • 1

    સંપ થવો; બનાવ થવો; બનતી રાશ આવવી.