મેળ બેસવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મેળ બેસવો

 • 1

  હિસાબ મળવો; સિલક મળવી.

 • 2

  બનતી રાશ આવવી.

મેળ બેસવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મેળ બેસવો

 • 1

  એકરસ થવું; મળતે મળતું આવવું; ભળી જવું.

 • 2

  જોગ ખાવો; મળવું.

 • 3

  બંધબેસતું આવવું.