મેળ રહેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મેળ રહેવો

  • 1

    બનાવ રહેવો; બનતી રાશ આવવી.