મેળ રાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મેળ રાખવો

  • 1

    બનાવ-સંપ-સદ્ભાવ રાખવો.