મેળ લાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મેળ લાવવો

  • 1

    જોગ ખવરાવવો; બંધબેસતું કરવું.

  • 2

    સમાધાન કરાવવું.