મુશ્ક બાંધવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મુશ્ક બાંધવું

  • 1

    મુશ્કેટાટ કરવું.