મેશ ઘસવી (મોઢે) ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મેશ ઘસવી (મોઢે)

  • 1

    અપજશ લેવો; ભૂંડું કરવું.