મેશ ઘાલવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મેશ ઘાલવી

  • 1

    (આંખમાં) કાજળ ચોપડવું-ભરવું.