મેશ ચોપડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મેશ ચોપડવી

  • 1

    (આંખમાં) કાજળ ચોપડવું-ભરવું.