મેશ સારવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મેશ સારવી

  • 1

    (આંખમાં) કાજળ ચોપડવું-ભરવું.