ગુજરાતી માં મસવાડાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

મસવાડા1મસવાડા2

મસવાડા1

પુંલિંગ બહુવયન​

  • 1

    ગર્ભાવસ્થાના મહિના.

ગુજરાતી માં મસવાડાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

મસવાડા1મસવાડા2

મસવાડા2

પુંલિંગ બહુવયન​

  • 1

    મસવાડો; ગામનું પછવાડું; ભાગોળ.

  • 2

    ['માસ' ઉપરથી] મહિનો.