મુસાફરી બંગલો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મુસાફરી બંગલો

પુંલિંગ

  • 1

    સવારીમાં ફરતા અમલદારો માટે રખાતો સરકારી બંગલો; ડાકબંગલો.