મસાલો કાઢવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મસાલો કાઢવો

  • 1

    અળદાળો કાઢવો; ખૂબ મારવું, કૂટવું, કે થકવવું.