મસાલો ચડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મસાલો ચડવો

  • 1

    મસાલાની અસર થવી.