ગુજરાતી

માં મસીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મસી1મસી2

મસી1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  મશી; ગવારમાં પડતો એક રોગ (ચ.).

 • 2

  શેરડીનો એક રોગ; પું૰ મસીહ; અવતારી પુરુષ; ઉદ્ધારક.

સ્ત્રીલિંગ સંજ્ઞાવાયક

 • 1

  ઈસા મસીહ.

ગુજરાતી

માં મસીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મસી1મસી2

મસી2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  મશી; કાજળ; મેશ.

 • 2

  દાંત ઘસવાનો કે કાળા કરવાનો ભૂકો.

 • 3

  મચ્છર જેવું કરડતું નાનું જંતુ કે જીવાત.