મેસ આંજવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મેસ આંજવી

  • 1

    (આંખમાં) કાજળ ચોપડવું-ભરવું.