મેસ ઘસવી (મોઢે) ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મેસ ઘસવી (મોઢે)

  • 1

    અપજશ લેવો; ભૂંડું કરવું.