મેસ ઘાલવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મેસ ઘાલવી

  • 1

    (આંખમાં) કાજળ ચોપડવું-ભરવું.