મેસ નો ચાંલ્લો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મેસ નો ચાંલ્લો

  • 1

    કાળી ટીલી; અપકીર્તિ.