ગુજરાતી

માં મહતાબની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મહતાબ1મહેતાબ2

મહતાબ1

પુંલિંગ

 • 1

  ચંદ્ર.

ગુજરાતી

માં મહતાબની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મહતાબ1મહેતાબ2

મહેતાબ2

પુંલિંગ

 • 1

  ચંદ્ર.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ચાંદની.

 • 2

  એક દારૂખાનું.

મૂળ

फा.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ચાંદની.

 • 2

  એક દારૂખાનું.

મૂળ

फा.