મહાદશા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મહાદશા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    મુખ્ય ગ્રહની અસર.