મહાસભાવાદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મહાસભાવાદી

પુંલિંગ

  • 1

    કૉંગ્રેસે ચલાવેલી કે સ્થાપેલી નીતિ-રીતિ ઇ૰ માં માનનાર.

વિશેષણ

  • 1

    કૉંગ્રેસે ચલાવેલી કે સ્થાપેલી નીતિ-રીતિ ઇ૰ માં માનનાર.