મહિનો ઠરાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મહિનો ઠરાવવો

  • 1

    માસિક પગાર ઠરાવવો.