મહિનો બાંધવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મહિનો બાંધવો

  • 1

    માસિક પગાર ઠરાવવો.