મહીસાગર પીવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મહીસાગર પીવો

  • 1

    સત્યની કસોટી તરીકે મહી નદીનું પાણી સોગંદ પર પીવું.