મહોલ્લાદાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મહોલ્લાદાર

પુંલિંગ

  • 1

    મહેલ્લાવાળો; મહેલ્લાનો ઇજારદાર.