ગુજરાતી

માં માકડિયુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: માકડિયું1માંકડિયું2

માકડિયું1

વિશેષણ

 • 1

  માકણવાળું.

ગુજરાતી

માં માકડિયુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: માકડિયું1માંકડિયું2

માંકડિયું2

નપુંસક લિંગ

 • 1

  માકડિયું; માકણવાળું.

 • 2

  માકણ ભરાઈ રહે તેવું કાણાંવાળું પાટિયું.

 • 3

  માકણ જેવી ગંધવાળું એક જીવડું.

નપુંસક લિંગ

 • 1

  માકણ ભરાઈ રહે તેવું કાણાંવાળું પાટિયું.

 • 2

  માકણ જેવી ગંધવાળું એક જીવડું.