માંકડિયું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માંકડિયું

નપુંસક લિંગ

 • 1

  માકડિયું; માકણવાળું.

 • 2

  માકણ ભરાઈ રહે તેવું કાણાંવાળું પાટિયું.

 • 3

  માકણ જેવી ગંધવાળું એક જીવડું.

માકડિયું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માકડિયું

વિશેષણ

 • 1

  માકણવાળું.

માકડિયું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માકડિયું

નપુંસક લિંગ

 • 1

  માકણ ભરાઈ રહે તેવું કાણાંવાળું પાટિયું.

 • 2

  માકણ જેવી ગંધવાળું એક જીવડું.